• Home
  • /
  • Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen & Dentalhygienikerinnen

Praxisteam
Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen & Dentalhygienikerinnen


Nicole Tafelski

Prophylaxeassistentin
Dentalhygienikerin
Leitung Prophylaxe
Mehr Infos

Manuela Riechers

Prophylaxeassistentin
QMB
Datenschutzbeauftragte
Assistenz der Praxisleitung
Mehr Infos

Nazanin Taimourian

Prophylaxeassistentin
Dentalhygienikerin
Mehr Infos

Zainab Al-Baldawi

Prophylaxeassistentin
Mehr Infos

Soolmaz Choobineh

Prophylaxeassistentin
Mehr Infos

Oleksandra Radyk

Prophylaxeassistentin
Mehr Infos